Finder kammertonen...

"Så syng da! Sang er en herlig, livsbekræftende måde at være sammen på. Sang er kræs for hjerne og hjerte. Når vi synger, giver to plus to fem!"


At synge sammen booster selvværd, samhørighed og fællesskab. For en tid bliver vi en del af noget større end os selv: En harmoni, der opnås gennem musikalsk samarbejde. Et samarbejde, der udvikler både den enkelte og helheden.

Jeg har det privilegium at være en del af de processer, som på den måde bringer mennesker tættere på sig selv og hinanden.


Jeg tilbyder...

- Musikalsk teambuilding

Sangen er et godt værktøj til at få mennesker til at sætte sig selv i spil. Få dem til at byde ind og tage ansvar.

Den enkelte udvikler større kropsbevidsthed og fremtoning, bedre holdning og vejrtrækning - et middel til bedre stemmeføring og personlig gennemslagskraft.

At synge sammen er derfor en kreativ metode til at skabe fokus mod et fælles mål. Forskellige faglige identiteter kan udvikle et positivt samarbejde gennem samspil og forståelse.

Forslag til målgruppe: Større eller mindre virksomheder eller institutioner, personale- eller ledelsesgrupper og offentlige eller private sammenhænge.

- Fællessang

Med udgangspunkt i Højskolesangbogen, DGI-sangbogen, pop, nye kompositioner og gamle ørehængere udvikles den traditionelle form for fællessang. Klassikere og nye hits kombineres med kommentarer om forfatter, komponist og godesangvaner. Fællessangen krydres eventuelt med bodypercussion, flerstemmig sang, kanon og mindre øvelser i kropsbevidsthed.

Forslag til målgruppe: Kulturhuse, efterskoler, højskoler og foreninger.

- Musik og bevægelse med børn i alle aldre

Musik skabes med hele kroppen! Alderssvarende fællessang tilsættes bevægelse i form af dans og fagter. Stemningsskabende sange kombineres med lytteøvelser, gode sangvaner, mindre musikalske opgaver, samt spørgsmål, imitation og øvelser i kropsbevidsthed.

Forslag til målgruppe: Institutioner, skoler, klubber og biblioteker.


Priser

Jeg giver gerne et tilbud på en skræddersyet musikalsk løsning. Du er velkommen til at kontakte mig via e-mail eller telefon (se Kontakt).

© 2019 Helene Eiler Ernst. Alle rettigheder forbeholdt